O společnosti Amper Asset Management

Investice a řízení aktiv v energetice

Společnost Amper Asset Management vznikla jako nástroj k využití zkušeností z desetiletého působení v oblasti obchodování s energií, účasti na budování decentrální energetiky a při výstavbě obnovitelných zdrojů. Kompetence společnosti Amper Asset Management vychází mimo jiné ze zkušeností získaných provozováním vlastních kapacit cca 4 MW fotovoltaického výkonu a také ze zkušeností z období vlastnictví společnosti Amper Market, která byla jedním z nejvýznamnějších obchodníků vykupujících elektřinu z vodních, větrných, fotovoltaických a bioplynových zdrojů rámci ČR. Hlavním předmětem podnikání Amper Asset Management jsou investice do rozvoje nových energetických projektů a zvyšování efektivnosti provozu stávajících aktiv. V rámci strategie společnost kombinuje organický růst s oportunistickými akvizičním příležitostmi.

Investiční záměry cílí zejména na následující typy aktiv:

  • akumulace elektřiny, bateriová úložiště,
  • flexibilní kogenerační a kondenzační projekty ve všech fázích projektu od záměru až po funkční realizace,
  • fotovoltaické elektrárny připravené k výstavbě, případně ve fázi late-stage development, zejména v zemích bez státem garantovaných cen (lepší valuace),
  • funkční fotovoltaické a větrné elektrárny v ČR a v sousedních zemích, případná konsolidace projektů pro období po skončení veřejné podpory,
  • odpadové hospodářství a energetické využití odpadu,
  • projekty zvyšující energetickou účinnost (projekty energetických služeb se zárukou úspor a lokální distribuční soustavy).